Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerHONDA MONKEY 125 1:12, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM14134

HONDA MONKEY 125 1:12

419 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/12 Honda Monkey 125

This is a new entry into the famed 1/12 Motorcycle Series as the all-new Honda Monkey 125 – which went on sale in mid-2018 – quickly joins the Tamiya line-up, too!

The Monkey line was first sold in Japan in 1967 and soon gained long-lasting worldwide acclaim with its rather diminutive yet cheerful design. The Monkey 125 features a bigger 124cc engine yet is packed with the Monkeys trademark cheeky charm – chunky tires rounded design motifs for headlight speedo and more plus gleaming chromed fenders and muffler cover.

This playful little monkey looks set to be another worldwide hit and now you can get your hands on it in detailed Tamiya 1/12!


About the Model
• This is a 1/12 scale plastic model assembly kit. Length: 142mm, width: 63mm, height: 86mm.
• The compact quirky form of the Monkey 125 is captured with superb accuracy.
• Engine swing arm front fork and rear fender parts are secured to the frame using screws for a durable finish.
• Metal-plated parts are used to depict fenders and light cases.
• Depictions of the chunky tires are dedicated parts for this model.
• Comes with clear parts damper springs vinyl tubing to recreate various lines and of course decals to recreate markings.