Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
REA
lagerR1/48 M4A3E8 SHERMAN, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM32595

1/48 M4A3E8 SHERMAN

309 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/48 Scale Military Miniatures

• This is a 1/48 scale plastic model assembly kit. Length: 156mm. width: 62mm.
• Aside from accessories this is a completely new tooling.
• In-depth surveys of actual vehicles provided the inspiration for this highly accurate kit in compact scale.
• Slide molded parts artfully capture different surface textures of cast turret and welded upper hull panels.
• Wide single-pin T66 tracks are assembly type with one-piece straight sections.
• Four hull weights give the model an authentically weighty feel.
• Comes with a commander torso figure and 2 marking options (given below).
• Option A: 5th Armored Division Germany April 1945
• Option B: 4th Armored Division Bastogne Belgium January 1945

Andra har köpt