Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager75 M/M ANTITANKKANON, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM35047

75 M/M ANTITANKKANON

59 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

German 75Mm Anti Tank Gun Kit

Description

The 7.5 cm anti-tank gun was to become the main and typical anti-tank weapon of the German Army. It was often towed by the 3-ton trator Sdkfz 11. With the progress of the war situation the gun combined with the chassis of fighting vehicles including the Pzkpfw IV to make up a great number of tank destroyers or self-propelled anti-tank guns that rendered distinguished services thereafter.


Rekomenderade färger från Tamiya.
TS = spray
X och XF = pensel
Lim medföljer ej.
tam87038
tam87182
fa170490

Andra har köpt