Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerHEAVY CRUISER MOGAMI, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM78023

HEAVY CRUISER MOGAMI

1475 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Japanese Heavy Cruiser Mogami

Scale: 1:350

Description

The First Fleet Replenish Program of 1931 gave Japan a special allowance to build 50,955 tons worth of new light cruisers armed with 6-in guns. Construction of the new fleet began at Kure Naval Arsenal with the Mogami. The original Mogami was equipped with 5 triple 15.5cm gun turrets, 4 triple 61cm torpedo launchers, 4 twin 12.7cm gun mounts, protection against 8-in. shells, 4 twin 25mm guns, and 2 twin 13mm machine guns. The cruiser held all of this equipment within the 8,500-ton displacement limit. When naval treaties were removed, the ship was outfitted with 20.3cm gun turret, which caused the ships to be top-heavy and unstable. The Mogami underwent numerous reinforcement modifications such as hull strengthening, resizing of the bridge, and repairing cracks and hull plate. The Mogami was involved in the WWII invasion of Java at Bantam Bay, the Indian Ocean raids in the Bay of Bengals, Midway Invasion, and was defeated by a torpedo from Akebono off the coast of the Panaon Islands.Om du vill kan du dela upp betalningen.

179 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.