Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerBattleship Yamato, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM78025

Battleship Yamato

2699 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Japanese Battleship Yamato

Scale: 1:350

Based on the latest historical research, this famous WWII battleship has been reproduced down to the finest detail in this 752mm long 1/350 scale model kit. Even parts which had not been seen before in model form, such as the turret barbettes have been reproduced as Tamiya challenges conventional ship model standards. This model accurately depicts the Yamato with increased anti-aircraft armament as she appeared on her final mission to Okinawa and may be assembled for either full-hull or waterline display. Two sheets of photo-etched parts for details such as ladders and cranes are also included. With this level of engineering, accuracy, and detail, this is literally Tamiyas new flagship model.

Reference Booklet Included (B5 size, 32 pages)
Reference Booklet which provides background information for the Yamato, descriptions of her features, and some interesting facts about the WWII Japanese Navy is included with kit.Om du vill kan du dela upp betalningen.

281 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.