Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerBattleship Yamato, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM78030

Battleship Yamato

970 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Japanese Battleship Yamato

Scale: 1:350

With many revolutionary features incorporated into her design, the Yamato was completed in December 1941, and met her final fate at the hands of American Navy carrier aircraft in the South China Sea while on a one way mission to Okinawa. This model features minor modifications to Tamiya"s previous Yamato replicas Items 78002 and 78014, and has her looking as she did just prior to departing for her final mission, in an exquisite 1/350 scale assembly kit display model. The Yamato"s massive imposing silhouette is accurately reproduced, and both the main gun turrets and secondary armament turrets can be rotated even after assembly.Om du vill kan du dela upp betalningen.

137 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.