Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerCRAFT COTTON SWAB, TRIANG, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM87106

CRAFT COTTON SWAB, TRIANG

45 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Product: Tamiya Cotton Swab Tria. (50)

When building a scale model, cotton swabs are often used with painting and applying decals. However, cotton swabs bought from supermarkets usually have loosely spun tips and quickly lose shape. These new Craft Cotton Swabs have tightly spun cotton tips and are easy to use, making them much better suited for hobby use.
In the Craft Cotton Swab range there are five kinds: two with round and with three triangular shaped tips.
These are industrial strength cotton swabs, and compared with those found in supermarkets, they do not fray as easily when wet or dipped in solvents, resulting in less wastage.
These swabs are great for applying decals and panel lining onto model surfaces.
Creating fine details and weathering on small areas such as in Waterline series models becomes a breeze.
You can also use the swabs effectively for applying any of the Weathering Master Set color schemes, such as realistic rust stains, to your model.

Andra har köpt