Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerRust and Red Colors Set, AK-färg
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AABT304

Rust and Red Colors Set

257 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

High quality oil colours set with durable and stable pigments. With a high density, depth and intensity of colours. This set contains all the needed colours for achieving realistic rust effects and enhance the details on your models with any red primer base coat. Is contains ABT003 DUST for adding contrast on these colours and for generic dust effects. You will get an ultra realistic look.

It contains: ABT003 Dust, ABT004 Bitume, ABT060 Light Rust, ABT070 Dark Rust, ABT090 Industrial Earth, ABT120 Red Primer.

Andra har köpt