Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerFlat Brush 1, AK-färg
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AABT835-1

Flat Brush 1

42 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Flat brushes are specially designed for blurring and blending processes, and are perfect to smooth the edges of your effects. You can use it for applying the different paint´s coats on a uniform way, and for covering large areas with your filters.

Abteilung 502 brand´s brushes have become a classic in the world of modelling. Our wide range of high quality brushes allows you to achieve the best results and you could choose the one that best suits your needs. With these brushes you can achieve all the needed effects for a perfect finished model. Quality and conservation of brushes is of great importance because they will make easier the most efficient application of the paint. And also using our ABT114 Magic Gel you will keep your brushes like new ones.

Andra har köpt