Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerDunkelbraun-Dark Brown RA, AK-färg
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr ARC056

Dunkelbraun-Dark Brown RA

28 kr
I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Highest quality acrylic lacquer varnish, made from an improved chemical formula over other brands in the market. Sprays smoothly through an airbrush; adheres to the surface and dries perfectly with a soft finish.

Holds firmly all kind of weathering products. May be diluted with AK-Interactive’s specific thinner, or thinners from other manufacturers intended for acrylic lacquer paints (non-vinyl).

Highest quality acrylic lacquervarnish, made from an improved chemical formula over other brands in the market.

Sprays smoothly through an airbrush: adheres to the surface and dries perfectly with a soft finish. Holds firmly all kind of weathering products.

May be diluted with AK-Interactives specific thinner, or thinners from other manufacturers intended for acrylic lacquer paints (non-vinyl).
 


Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


REAL COLORS AIR

Introducing our #new product range for AIRCRAFT: http://www.akrealcolors.com || Real Colors AIR || It's a new paint lacquer with characteristics and similiar appearance to other manufacturers, but with the advantage of having a great #compatibility with