Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerAKRYL FILTER Basalt, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0801

AKRYL FILTER Basalt

26 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ACRYLIC FILTER Basalt

AMMOs new acrylic filters are designed to be applied directly to the model. This new range allows you to add colour variation to your miniatures, harmonize various camouflage colours or distinguish areas with a different tone. The acrylic filter can be easily applied with a brush, which avoids the need for complicated masking. Moisten the brush with the product and apply it without flooding the surface. Thanks to the innovative formulation, the Acrylic Filters can be retouched or eliminated simply and easily with water during the extended dry time, each filter will dry completely in 24 hours. These versatile filters can also be applied by airbrush for an endless number of effects. Thanks to the wide range of 30 colours available, you wont need to make complex mixtures adjust for the proper thinning ratio, or adjust the tone to the intended shade. Each colour can be mixed with one another, or tinted with other AMMO acrylics. The acrylic filters can be diluted and cleaned with water Acrylic Thinner A.MIG-2000 or Cleaner A.MIG-2001

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt