Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerTRANSPARATOR 17 ML, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2016

TRANSPARATOR 17 ML

28 kr
I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

TRANSPARATOR 17 ML
Product to thin acrylic paints in semitransparent coats. 17 mL jar.

Water based thinner specifically designed for use with Ammo acrylics also compatible with other acrylic brands as well. This is the necessary product for painting semi-transparent acrylic coats with brush or airbrush easily without changing the quality and finish of paint. It is water soluble odorless and non-toxic. Shake well before each use. It includes a stainless steel agitator to facilitate mixture. Dries completely in 24 hours. Jar of 17 mL.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt