Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerMATT LUCKY VARNISH (BIG 6, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2051

MATT LUCKY VARNISH (BIG 6

59 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

MATT LUCKY VARNISH
Acrylic professional varnish. 60mL jar.

Varnish application has long been one of the biggest challenges for modelers. Many have ruined a few models due to the use of poor quality or inappropriate varnishes for the job at hand and the thing is that the varnishing process is an extremely important step of the build. For the first time AMMO releases a complete varnish range for winning results on each and every model.

These acrylic varnishes will allow you to get the best results with both brush and airbrush in a very simple manner. It must be used in thin layers and can be applied directly from the jar without thinning for a perfect finish. When used through the airbrush we recommend spraying 6 inches (15 cm) away from the surface. It is non-toxic and odorless and dries completely in 24 hours.

This new varnish range was carefully developed over a lengthy period to ensure the modeler a perfect result every time. Don´t take your chances, use LUCKY VARNISH a winning product that will rule out any mishap that may occur when using ordinary varnishes. Available in all the usual finishes used in scale modeling from high gloss to dead flat.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt