Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerBLACK & WHITE TECHNIQUE E, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG6016

BLACK & WHITE TECHNIQUE E

190 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Jose Luis Lopez has created his own style aptly named the Black & White technique and the results have quickly become popular worldwide. This book is the newest and latest of the authors and these more than 100 pages are lush in technical detail, explaining the entire process with numerous step by step examples as well as insightful theoretical reflection. The technique allows us to layer the effects of wear, chipping, and dirt in a simpler manner than usual by using a Black & White foundation for our base color(s). Once our translucent base colors are applied, each subject automatically acquires three-dimensional volume and layered weathering effects. Only in this unique book can you find all of the secrets of Jose Luis Lopez innovative and versatile approach. Through numerous in-depth examples, photo rich step by step demonstrations bring stunning results to modelers of all genres and skill levels.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt