Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerMASKING SHEETS, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG8043

MASKING SHEETS

75 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

5 High quality masking sheets for precise work. Size of 280x195mm

All-purpose airbrush masking sheet for use with all paint and surface types. Each sheet size of 280x195mm allows for large and small designs to be traced and cut by hand or by plotter. This light transparency can also be placed on a drawing or surface for tracing or copying patterns and shapes. This masking material is designed to be used with every type of paint for clean definition and lip free edges while leaving no trace of adhesive. Always take precaution when masking painted surfaces to avoid damage to the base layer.

Flexibility allows masking to be used to secure joints while glue cures and as an edge guide for engraving details on the plastic. This material cuts clean and easily with scissors or a sharp blade and can even be cut on the model if necessary.

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt