Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerLANDSCAPES OF WAR. THE GR, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr EURO0012

LANDSCAPES OF WAR. THE GR

295 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

The third Volume of the World acclaimed Landscapes of War. It covers in detail how to obtain the most life like natural landscapes in scale of the most known combat environment sceneries. This volume focuses on rural environments.
160 pages featuring different dioramas made by 4 incredibly talented modellers: Javier Redondo, Volker Bembennek, Frederik Astier and Robert Dopp.
You will find a complete research of the products available on the market in order to achieve the maximum realism in the shortest time.
We invite you with this third installment of “Landscapes of War” to take a trip through the most important rural scenarios of European WWII.
Index:

2.- Sniper
44.- A Vehicle-Vignette in Large Scale
62.- Solid Brick Wall
70.- Working with Styrodur
94.- STONE WALLS
116.- THE LONG AND WINDING ROAD
150.- Biographies
158.- Thematic index

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt