Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerEpoxy Resin - Fluor Green, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 46501260ES

Epoxy Resin - Fluor Green

239 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Epoxy Resin - Fluor Green

Epoxy Resin

Epoxy resin is a synthetic resin that can be used for many different types of art and craft projects such as model building water effects resin jewelry encapsulations and quick repairs. The epoxy is created by mixing two components that are matched to each other. When the liquid resin is mixed with its hardener, a chemical reaction is set in motion, which usually lasts 24 hours. The mixing of both components must be as precise as possible to avoid strange or unwanted behavior such as never curing mixes curing times higher than 24h, or flexible cured pieces.

Dyes for Resins can be added, as well as many other types of fillers such as pigments glitter powders among others. The fillers have to be compatible and resistant to the temperatures generated during curing.

Components must be mixed thoroughly so that a wooden stick or a spoon can be used to help make the mixture. It is advisable to avoid shaking during the process to avoid the generation of air bubbles that will remain trapped. The processing time indicates the time span within which the epoxy resin can be processed after mixing and will depend on the amount of product mixed. The greater the amount mixed, the shorter the working time, which is usually approximately 20-60 minutes. A warm environment will also reduce working time and speed up the reaction, while a cold environment will delay it.

Low odor 2-components resin
Viscosity: Medium
Maximum thickness application: 3-40mm
UV Resistance: Weak
Processing time: 20-60min
Curing time: 24h

Content:
- 300ml (200 + 100ml)
- 2 silicone mixing glasses
- 2 wooden sticks for mixing

Andra har köpt