Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerBARBED WIRE - 1/65-1/72 , Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 46505305ES

BARBED WIRE - 1/65-1/72

105 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Model BARBED WIRE

5 meters of simulated barbed wire or razor wire, ideal for making model barbed wire in any scale from (1/65) to (1/72). You can coil it, string it between matchsticks cocktail sticks or wire posts to make entanglements or glue it to the tops of walls and fences for industrial settings. The wire comes WITHOUT coiling. Wire thickness 0.3mm
This set contains 5 meters (16 feet) of simulated barbed wire.
Instructions:
Cut the desired length with clippers or pliers.
Wind it around a rod of appropriate diameter according to the scale needed, to make coiled reels of barbed wire.
The string between posts to make barbed wire entanglements you can use bits of cocktail sticks or matchsticks for wooden posts or bent wire metal posts.