Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerZAP ZIP KICKER 142G/5oz, ZAP
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr M-40PT50

ZAP ZIP KICKER 142G/5oz

145 kr

Du sparar 5 kr

Normalt cirkapris: 150 kr

I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

CA Accelerator 142g/5oz

ZIP KICKER AEROSOL - Super-Glue/CA Glue Activator
Pacer Technology Hobby Zip Kicker Aerosol is a solvent-based accelerator to be used with Super Glues in general and all of the ZAP line quick set adhesives. The Zip Kicker formula will force the immediate cure of all cyanoacrylates, but will not craze most plastic surfaces. Zip Kicker expands the gap filling ability of the adhesives, permits structural fillet forming and solves most tough-to-bond combinations of surface materials.

minicars


Andra har köpt