Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerxLIQUI-TAPE, Microscale
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 460-115

LIQUI-TAPE

70 kr

Du sparar 4 kr

Normalt cirkapris: 74 kr

I lager - Fler än 10 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Micro Liquitape is a liquid adhesive that when applied to one side of a part and allowed to dry, can be pressed on to another clean part where it will stick firmly enough for a display model. You can take it apart again and again as long as they stay clean. Even then, another coat will renew it. Let's say you would like to do a complete interior on a model, but when the model is finished you could not see it. If the top or some other part is separate, you would use Micro Liquitape for the final assembly and retain the ability to remove it at any time, revealing the detailed interior.

There is another important use of this product, such as in "scratch building." This is particularly where you are shaping a part from a pattern which you want to remove after forming it.

When you arrive at this advanced level of modeling, you will know when you need this product. Micro Liquitape is also a water clean-up formula, providing you do it before it dries.

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Vattenlösliga vätskor


Andra har köpt