Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerPaint with Acrylics 2.0, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG6046

Paint with Acrylics 2.0

275 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

How to paint with Acrylics 2.0. AMMO Modeling guide (English)

AMMO now presents this popular work updated with new chapters and updated information so you can enjoy painting with acrylics like never before.


Soft cover. 176 pages with high-quality full-colour photos

The AMMO team has prepared this complete volume with all the tips and techniques needed to use acrylics on every type of model, from figures and military vehicles to dioramas and aircraft. You will also learn how to use auxiliary acrylic products, techniques for working with the airbrush, how to use metallic and translucent colours, varnishes, acrylic filters, Shaders and special Dio-Drybrush colours. You will also be shown clearly how to paint the entire model with brushes, tools, and basic weathering techniques. These non-toxic, environmentally friendly products are easy to clean and mix. The acrylic range of paints can be used near your children, pets and other family members without the risks posed by other paint types.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt